150 TL ve üzeri alışverişlerinizde kargo yalnızca 1TL!
Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.Taraflar
İşbu sözleşme Dokuz Eylül Mah. Akçay Cad. No:177 Gaziemir / İzmir ile (Bundan böyle “dogaltakviyeler.com.tr” olarak anılacaktır), dogaltakviyeler.com.tr’ nin sahibi olduğu www. dogaltakviyeler.com.tr isimli internet sitesi içeriğine ulaşan ve sitede sağlanan hizmetlerden yararlanmak isteyen internet kullanıcısı (Bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir.


2.Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
2.1. Üye, internet sitesine üye olurken verdiği ve/ veya sözleşme sırasında vereceği kişisel ve sair bilgilerin doğru olduğunu, verdiği iletişim bilgileri kullanılarak kendisi ile iletişim kurulacağını bildiğini, kendisine bu şekilde veya başkaca elektronik iletişim araçları ile yapılan tüm bildirimlerin, açıklamaların her türlü yasal gereksinimleri karşıladığını kabul ve beyan eder. ÜYE, dogaltakviyeler.com.tr’ye verdiği her türlü bilginin gerçeğe aykırılığı nedeniyle oluşabilecek zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÜYE, dilediği zaman kişisel bilgilerine erişme ve kişisel bilgilerini değiştirme hakkına sahiptir. ÜYE, dogaltakviyeler.com.tr’ ye üyelik esnasında vermiş olduğu ve/ veya vereceği kişisel bilgilerin işbu Sözleşme ve şirket politikası kapsamında dogaltakviyeler.com.tr tarafından kullanılacağını bildiğini ve buna muvafakat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Ayrıca ÜYE, dogaltakviyeler.com.tr tarafından kendisinden istenilen bilgi ve belgeleri ivedikle sağlayacağını, üyelik bilgilerindeki değişiklikleri derhal bildireceğini kabul eder. ÜYE’nin yanlış bilgi vermesi, yapılması gereken değişikleri yapmaması, istenilen bilgileri vermemesi ve sair hallerde dogaltakviyeler.com.tr’nin her hakkı saklıdır.

dogaltakviyeler.com.tr, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya dogaltakviyeler.com.tr’nin web sitesi haklarını-mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

2.2. Üye’ dogaltakviyeler.com.tr’nin, belirlediği kullanıcı ad ve şifresini kullanma hakkı bizzat kendisine aittir; bunlar üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılamaz. ÜYE, kullanıcı adı ve şifresinin gizliliğini korumaktan ve bilgisayarına erişimi kısıtlamaktan sorumludur. ÜYE, hesabı ve/ veya şifresi altında gerçekleşen tüm etkinliklerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. dogaltakviyeler.com.tr’nin yapılan girişlerin kaynağını ve yetkisini araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk Üye’ ye aittir.

2.3. Üye, internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine ve dogaltakviyeler.com.tr tarafından yapılan her türlü düzenlemeye riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ÜYE’ yi bağlayacaktır.

2.4. ÜYE, kamu düzenini bozucu, hukuka genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde değerlendirme, yorum, fotoğraf ve sair başkaca içerik yayınlayamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Üyeler, Site’ye zarar verecek içerikleri Site’ ye yükleyemez veya Site aracılığıyla dağıtamaz. dogaltakviyeler.com.tr, bu tür içerikleri kaldırmak veya değiştirmek hakkına sahiptir (ancak buna mecbur değildir). dogaltakviyeler.com.tr’nin ÜYE ve/ veya herhangi bir üçüncü şahıs tarafından yayınlanan içerikten hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

2.5. www.dogaltakviyeler.com.tr internet sitesi ve tüm içeriğine, her türlü grafikler, logolar, simgeler, resimler, ses klipleri, dijital indirmeler ve veriye, ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili mevzuat kapsamında korunmakta olup, ÜYE tarafından kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

2.6. Üye, www. dogaltakviyeler.com.tr dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları, listeleri ve sair verileri dogaltakviyeler.com.tr’nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya www.dogaltakviyeler.com.tr’ ye bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde içerikler yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla dogaltakviyeler.com.tr ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye’nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı dogaltakviyeler.com.tr doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2.7. ÜYE, Kredi kartı ve sair yöntemlerle ödemeye yönelik tüm işlemlerde dogaltakviyeler.com.tr’ nin aracılık hizmeti verdiğini, işlemlerin banka sistemi ve kendi bilgisayarı arasında gerçekleştiğini, kart ve sair şifre bilgilerinin sadece ilgili banka tarafından görülebildiğini, bu konuda bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

2.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddeleri ihlal den üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, dogaltakviyeler.com.tr bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, dogaltakviyeler.com.tr’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

2.9. dogaltakviyeler.com.tr ‘nin her zaman tek taraflı olarak üyenin üyeliğini sona erdirme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, dogaltakviyeler.com.tr 'nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

2.10. dogaltakviyeler.com.tr tarafından www. dogaltakviyeler.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

2.11. ÜYE, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE, bu kapsamda kendisine elektronik posta ve/veya SMS gibi uygulama sunulmasından vazgeçerse, bu talebini dogaltakviyeler.com.tr’ye ileterek iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

2.12. dogaltakviyeler.com.tr, işbu Sözleşme'nin koşullarını, sitenin içeriğini, sağladığı herhangi bir hizmeti, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın, her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir, durdurabilir, duraklatabilir veya yürürlükten kaldırabilir. Hizmetlerinden yararlanan ve www. dogaltakviyeler.com.tr’ ye erişim sağlayan ÜYE, yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. Bu kapsamda üyelik sözleşmesini sonraki ziyaretlerinizde tekrar incelemeniz, gerçekleşebilecek değişiklikler hakkında haberdar olmanız açısından önemlidir.

2.13. dogaltakviyeler.com.tr web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye dogaltakviyeler.com.tr web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

2.14. dogaltakviyeler.com.tr, anlaşmalı kuruluşlar ve üçüncü şahıslar tarafından sağlanan bilgilerin yayıncısıdır, üreticisi değildir. dogaltakviyeler.com.tr ’nin bu bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü ve sorumluluğu yoktur. Site dâhilindeki içeriğin hukuki ve cezai sorumluluğu, içeriği oluşturan kişinin kendisine aittir.

2.15. Bu internet sitesi dogaltakviyeler.com.tr’nin kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. dogaltakviyeler.com.tr bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. Ayrıca, Site üzerinden erişilen veya Site’de bulunan bir materyalin doğruluğu, telif hakkına uygun olup olmadığı, yasallığı veya topluma uygunluğu konularında bir araştırma yapma mecburiyeti-yükümlülüğü ve bunlardan sorumluluğu yoktur.

2.16. dogaltakviyeler.com.tr, mekanik, elektronik, iletişimsel arıza veya bozulma, sözleşmenin ihlali, haksız fiil gibi kendi insiyatifi dışında gerçekleşen nedenlerden dolayı bu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina edebilir. Bu kapsamda dogaltakviyeler.com.tr, işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, her türlü bilginin silinmesi, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması gibi hususlarda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. ÜYE, bu durumun dogaltakviyeler.com.tr'nin sorumluluğunda olmadığını ve dogaltakviyeler.com.tr'yi oluşabilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutmayacağını kabul eder.

2.17. dogaltakviyeler.com.tr, www.dogaltakviyeler.com.tr’ de mevcut olan stok, fiyat ve benzeri bilgilerin doğruluk/ güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Bununla birlikte muhtemel değişiklikler, dizgi ve sistem hataları nedeniyle, www.dogaltakviyeler.com.tr’de yer alan stok, fiyat ve sair bilgilerin, bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemektedir.

3. GİZLİLİK
dogaltakviyeler.com.tr, ÜYE’ ye ait gizli bilgileri, yasal bir zorunluluk ya da site güvenirliliğini sarsabilecek bir durum olmadıkça üçüncü şahıslara kullandırmayacağını taahhüt eder.

4. DEVİR
dogaltakviyeler.com.tr, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir geçersizdir.

5. SÖZLEŞMENİN FESHİ
İşbu üyelik sözleşmesi, ÜYE Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır. dogaltakviyeler.com.tr, ÜYE’ nin işbu sözleşmeyi ya da dogaltakviyeler.com.tr içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmesi durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve ÜYE feshe sebep olacak fiilleri nedeniyle dogaltakviyeler.com.tr 'nin uğramış olduğu ve/ veya uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerdir.

6. MÜCBİR SEBEP
dogaltakviyeler.com.tr, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, işbu “üyelik sözleşmesinde geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, ÜYE’ nin gecikme, ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle dogaltakviyeler.com.tr’den herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmesi mümkün olmayacaktır. ÜYE, bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler.

7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu Üyelik Sözleşmesi ve www.dogaltakviyeler.com.tr’ de yer alan hizmetlerden yararlanılmasından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İzmir Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkilidir. dogaltakviyeler.com.tr’nin, ÜYE’ nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

Dogaltakviyeler.com.tr

İnternet Sitemizde satışa sunulan ürünler ilaç değil, gıda takviyesidir. Reçete ya da doktor onayı gerektirmez ve ilaç yerine geçmezler. Bu nedenle ürünlerimizin tedavi edici bir etkisi bulunmamaktadır. Gıda takviyeleri ise dengeli beslenmenin yerine geçmez. Sağlıklı beslenmeye ek olarak kullanılmaları gerekir.

Sitemizde yer alan bilgiler bilgilendirme amaçlı olup taahhüt ve tavsiye yerine geçmeyen bilgilerdir. Sitemizde satılan ürünlerin logo, marka ve diğer patentli hakları, marka sahiplerine aittir. Tüm ürünler %100 orijinaldir ve T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onaylıdır.